Quinten De Coene

Quinten De Coene op Oh My Droef! foto: Siewald Degraeve
Quinten De Coene op Oh My Droef! foto: Siewald Degraeve

Deze beeldend kunstenaar is ook een begenadigd dichter. In 2016 verscheen een mini-documentaire over zijn schilderkunst en ook enkele prachtige kunstboeken zijn met zijn werk gepubliceerd. Naast de schilderijen en tekeningen is hij echter ook een absolute liefhebber van poëzie. Dit sijpelt doorheen de jaren zijn oeuvre binnen, en de pen die tekent begint al snel ook te schrijven. De dichtbundel ‘De Ontevreden Hond’ omvat een verzameling gedichten die hij schreef in een periode van drie jaar toen De Coene in de stad Gent verbleef in een atelier in het centrum. De bundel vertelt zonder schroom over de feesten en de depressies die gepaard gaan bij het leven in de stad. De mensheid wordt onder de korrel genomen met een niet zo roze bril. Voor Droef leest hij een kleine bloemlezing uit deze bundel, opgenomen in het Gentse Pierkespark. Ondersteund door vioolimprovisatie door Siewald Degraeve.

DROEF EDITIES: