Kobbejager

Kobbejager promofoto
Kobbejager promofoto

Wilt u nog wat MC Deevie & De Kappiting? Jammer dan, dat krijgt u niet. Vooruit, misschien een béétje, maar dan wel anders.
Kobbejager is het alter ego van MC Deevie, wat dan weer het alter ego is van Day, wat eigenlijk ook een bijnaam is. Wat z’n echt naam is, is niet van belang, net zomin als z’n poëzie, maar toch zal u luisteren. Zeker nu na al die jaren dictie, hij in het West-Vlaams zijn gestoorde waarnemingen debiteert. Kobbejager schept chaos in de orde, want voordat de rede zegeviert, heeft u vooral nood aan absurditeit. De soundscapes zijn gemaakt door Kaptain Kurtis.

DROEF EDITIES: