De drie doden van Droef Afgelast

De Doden van Droef
We staan bij elke editie van Droef stil bij een historische dode, al dan niet iemand die relevant was voor het pessimisme. Ditmaal hebben we er echter drie. Bij Droef Afgelast staan we stil bij Norbert Rousseau, Didier Comès, en Helga De Witte.

Norbert Rosseau (geboren 11 december 1907) is een componist, geboren te Gent in 1907 in een artistieke familie. Hij begon al op achtjarige leeftijd op te treden als vluchteling-wonderkind tot hij in 1932 werd opgeroepen voor militaire dienstplicht in België. Zijn ouders keerden mee terug en zetten een punt achter hun zwervend leven in Italië. Rond 1934 studeerde Rosseau psychologie en filosofie in Gent. Zijn carrière als concertviolist eindigde in 1940, toen hij als soldaat van het Belgische leger door een kogel aan zijn rechterhand gekwetst raakte. Van dan af legde hij zich toe op de compositie.

De opuslijst van Norbert Rosseau telt 121 werken. Als componist was Norbert Rosseau een eclecticus, die trouw bleef aan de grote tradities maar tegelijkertijd een grote nieuwsgierigheid toonde voor de twintigste-eeuwse werkwijzen.Uit zijn oeuvre blijkt een brede interesse in stijlperiodes, compositiestijlen, poëzie en literatuur. Al voor het uitbreken van WO II experimenteerde hij, als één van de eersten in Vlaanderen, met elektronische compositie en dodecafonie.

Kamiel Cooremans omschrijft Rosseau’s eigenheid als componist als volgt: “de essentie van zijn kunst […] ligt veeleer in het kritisch en persoonlijk aanwenden van oude en nieuwe middelen. In traditionele technieken was hij nooit een epigoon, in progressieve nooit een nieuwlichter. Bij hem geen slaafs aanleunen, geen doelloos experimenteren en ook geen vergissingen. Ondanks zijn grote bekommernis om de (echte) vorm hield hij zich steeds ver van alle formalisme.”

Norbert Rosseau ontving belangrijke prijzen voor zijn werk: in 1939 werd zijn H2O bekroond op de Internationale compositiewedstrijd van de watertentoonstelling te Luik, in 1957 ontving hij voor zijn Stabat Mater de prijs van de provincie Oost-Vlaanderen; in 1962 kreeg hij vanwege de Belgische Staat de prijs van de muziekkritiek voor zijn Blazerskwintet, en in datzelfde jaar ook een werkbeurspremie vanwege de staat voor het geheel van zijn oeuvre, en in 1964 de Koopalprijs (een werkbeurs van de Belgische Staat). Rosseau’s werken zijn bewaard in het CeBeDeM in Brussel.

Didier Comès (Sourbrodt, 11 dec 1942) was een Belgisch striptekenaar die vooral bekend was door zijn strip De dorpsgek van Schoonvergeten, die de prijs voor stripalbum van het jaar won op het festival van Angoulême, en definitief zijn naam vestigde als stripmaker. Het stond lange tijd hoog in beste strips aller tijden-lijsten van onder andere Zozolala. Het boek had een voor die tijd ongewoon format. Strips bestonden meestal uit 48 of 64 pagina’s (prijstechnisch efficient), maar de Dorpsgek en de navolgende boeken van Comès volgen de traditie van Hugo Pratts Ballade van een Zilte Zee. Boeken met meer honderd of tweehonderd pagina’s in zwartwit (kleur was te duur in dit format voor het veelal oudere lezerspubliek dat deze graphic novels las). Uit Comès’ werk blijkt duidelijk zijn fascinatie voor hekserij, het mystieke en mythologie geportretteerd in een kleinburgerlijke omgeving, iedereen-kent-elkaar-dorpjes in de diepe bossen van de Ardennen. Zijn boek De Laatste uit 2006 is een oorlogsverhaal.

Comès overleed in 2013 aan een longontsteking. Na zijn dood verscheen er in 2015 het boek De Schittering van Diep Zwart van Thierry Bellefroid, Didier Platteau, Olivier Grenson dat achtergrondinformatie geeft over het werk van Comès. De Koning Boudewijnstichting beheert het grafische nalatenschap van Comès.

Een tijd terug werd een van de leden van Droef aangesproken door Helga De Witte. Ze droeg enkele teksten voor en vroeg of ze eens bij Droef mocht optreden. We namen haar in de line-up op. U heeft wellicht haar naam gezien op ons affiche. We vroegen haar wat informatie over zichzelf door te geven voor de presentator maar hoorden niets terug. Dat had blijkbaar goede reden, want helaas hebben we ontdekt dat Helga inmiddels overleden is. Bij deze Droef willen we dus ook even stilstaan bij iemand die helaas haar debuut op ons podium niet heeft mogen halen. Rust zacht. Helga.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *